Representació en Institucions

COCEMFE CATALUNYA està formada per entitats de les demarcacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

  • Forma part de COCEMFE  (Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica)  amb més de 1.500 enitats de tot l'Estat i representació en totes les CCAA. Cocemfe Catalunya està representada a COCEMFE:

                    - Al Consell estatal de COCEMFE, amb tres consellers:
                          José Maria Ballesteros López
                          Emilia Altarriba Alberch
                          Roser Romero Soldevila
                   - A la COMISSIÓ EXECUTIVA per Roser Romero, com a Secretaria de Organización

  • COCEMFE CATALUNYA també forma part del COMITÈ EXECUTIU del COCARMI (Comitè Català de Representants de les Persones amb Discapacitat) l'òrgan autonòmic del CERMI (Comité Español de Representantes con Discapacidad) a Catalunya.
  • Així mateix, José M Ballesteros i Roser Romero, president de Cocemfe Catalunya i vicepresidenta de Cocemfe Barcelona, respectivament, formen part del COMITÉ EJECUTIVO del CERMI Estatal.
  • Emília Altarriba, vicepresidenta exectuiva de Cocemfe Catalunya és Patrona de la Fundación ONCE.
  • Roser Romero, vicepresidenta de Cocemfe Barcelona, representa a Cocemfe Estatal i, per extensió, a Cocemfe Catalunya, en diversos Organismes Institucionals, a nivell estatal i internacional.
  • M Carme Riu, secretària de Cocemfe Catalunya i de Cocemfe Barcelona, ostenta diverses representacions (com a presidenta de Dones no estàndard) en entitats de dones amb discapacitat i en organismes internacionals.

 
 
 

Català