Inserció laboral

Català

Cocemfe Catalunya considera prioritària la inserció laboral de les persones amb discapacitat tant en centres especials d'ocupació, com en les administracions públiques, com en l'empresa ordinària. D'aquesta manera, Cocemfe Catalunya vetlla especialment per complir els paràmetres que senyala la legislació vigent enmmarcada en el marc legal següent:

Entitats que treballen en l'àmbit de la inserció laboral:

 

 

 

 

 

Categoria: