Esport

L'esport és un altre dels punts claus que treballen les entitats de Cocemfe Catalunya. L'objeciu principal que persegueix la pràctica d'esport enre persones amb discapacitat és aconseguir la plena normalització de les persones amb discapacitat en la societat i promoure la pràctica de l'esport adaptat entre el col·lectiu com a activitat lúdica en què es fomenten hàbits de vida saludables, la disciplina, l'aprenentatge de normes a través del joc, la companyia, i en definitiva es potencia la socialització de les persones amb discapacitat

Entitats que treballen en l'àmbit de l'esport

Català