Dona i discapacitat

Dona i discapacitat és una de les àrees de treball de Cocemfe Catalunya. L'objectiu principal és aconseguir la plena normalització del col·lectiu de dones amb discapacitat en la societat, un sector de la població que té el risc de patir una doble discriminació. Es vetlla per garantir la igualtat salarial entre homes i dones i que les nenes i dones rebin la formació adequada per a que garenteixi l'accés a l'ocupació. Tot plegat, per afavorir la seva inclusió en tots els àmbits de la vida, eliminant qualsevol forma de discriminació.

Entitats que treballen en l'àrea de Dona i Discapacitat

 

Català