Normalització social

L'objectiu principal de COCEMFE CATALUNYA és el d'assolir  la plena NORMALITZACIÓ i INTEGRACIÓ de les persones amb discapacitat en la societat. Entenent que aquestes abasten tant  la vida personal, familiar, laboral com SOCIAL i, per tant, també les activitats d'oci, cultura, esport i educació.  

COCEMFE CATALUNYA treballa per donar el màxim suport a les accions i activitats de les ENTITATS MEMBRE en tots i cadascún dels àmbits esmentats anteriorment. En aquest sentit, l'entitat considera essencial la conscienciació social, que porta al respecte i a la solidaritat envers el col.lectiu.

I, per això, es dirigeix a la societat en general però, molt especialment, a les generacions del futur per a que vulguin crear una SOCIETAT MÉS JUSTA I SOLIDÀRIA.

Les diverses entitats de COCEMFE CATALUNYA desenvolupen Programes Socials, Culturals, d'Oci, de Pràctica Esportiva, de Convivència i Debat, d'Educació en Valors, actituts i hàbits saludables programes que pot consultar a les web territorials de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Català