Accessibilitat universal

Català

COCEMFE Catalunya considera prioritari assolir l’ACCESSIBILITAT UNIVERSAL, sigui en

  1. el camp urbanísitic
  • ciutats, pobles, medi natural
  • transports públics  
  • aparcaments reservats
  1. el camp arquitectònic
  • edificis i serveis públics i edificis privats d’ús públic
  • edificis privats
  1. el camp de les noves tecnologies

És per això que està compromesa en el compliment del CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA respecte de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. Alhora, les Cocemfe territorials són membre de diverses Comissions de la discapacitat dels principals ajuntaments i de l’Institut Municipal de la Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Entitats que treballen en l'àmbit de l'accessibilitat:

 

Categoria: